Tel: 0532 720 0474
İşitsel Algı Gelişimi

Uzmanlık Eğitimi

İşitsel Algı Eğitimi uygulayabilmek için gereken sertifika,  Berard AIT Uygulayıcısı eğitmeye ve sertifika vermeye yetkili Lars B. Persson,  Selvi B. Persson ve Sezer Borazancı tarafından verilmektedir.

lars_persson_turkiyeselviberard metodu sertııfıka eğitimcisi

  • Berard AIT bir eğitim, İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ programıdır. Sadece eğitim amaçlı uygulandığından, sertifika eğitimi alabilmek için öğrencilerle veya özel eğitim alan öğrencilerle ya da kişisel gelişim alanında çalışmış olmak-çalışıyor olmak gerekir. Psikolog, psikolojik danışman, pedagog, rehber öğretmen, çocuk gelişim uzman, dikkat ve konsantrasyon eğitimi veren kurumlar ve öğrenci/yaşam koçluğu yapan kurumlar, Berard Metodu uzmanlığı eğitimi alabilirler.
  • Eğitim ve sınav sonrası Berard AIT sertifikası ve. Berard AIT marka adını kullanma yetkisi  verilir.
  • Sertifika ve yetkiler için, ana merkeze, bir kez ödeme yapılır.  Eğitim ve sertifika sonrası,  gerek cihaz gerekse hizmet içi eğitim için herhangi bir ödeme veya aylık/yıllık bir başka ödeme yoktur. Uygulayıcı, cihazı ile yıllarca, uygulamalarına başka bir ödeme yapmadan devam eder.

Berard AIT’nin Eğitim Müziği

berard aıt müziği Berard cihazlarının (Earducator veya Audiokinetron) en etkin şekilde müziği işleyebilmesi için kullanılan müzikte bazı özellikler aranır. DrBerard ve Bay Clark, müzik parçalarını 1990 yıllarının başında inceleyerek bu özellikleri taşıyan müzik listesini düzenlediler. Berard Uygulamalarında kullanılacak müziğin geniş bir frekans spektrumu ve hareketli temposu olması gerekir, ayrıca parça boyunca sesin yüksekliğinin az çok aynı olması istenir. Düşük ses cihazı harekete geçirecek sinyali cihaza iletemediğinden müziği (inputkontrolunu) sürekli düzenlemek gerekir. Önemli olan bir başka konu da alçak frekansların daha baskın olmamasıdır. Dinletilerin en etkin şekilde gerçekleşmesi için, parçaların başında ve sonunda uzun süren yavaşlamalar olmamalıdır. Müzikteki parçaların büyük bir kısmı bu özellikleri taşımaz. MP3 müziklerinde alçak ve yüksek frekanslar sıkıştırıldığından, uygun değildir.

Bay Clark,  Berard Uygulayıcılarının Berard AIT müziğine uygun olduğunu düşünerek gönderdiği 65 CD’yi incelemiştir. 48 CD içindeki bazı parçaların bu özellikleri taşıdığı görülmüş. Tümüyle CD değil sadece içindeki bazı parçalar kullanılabilir olduğundan bu parçalar CD çalarda programlanarak verilmek zorundadır.   Bu değerlendirmede Berard AIT için 313 müzik parçası kullanmaya uygun görüldü.

Bay Clark, etkin bir modülasyon için trigger lambasının yanıp sönmesiyle müziğin yeterli olup olmadığını anlayamayacağımıza, dikkat çeker. Tetik lambasının yanıp sönmesine rağmen fazla alçak veya fazla yüksek frekans olabilir. Ben (SallyBrockett) modüle ettiğim müzikleri dinlerken trigger lambasını çok iyi ses verdiğini düşündüğüm bu parçaların Clark’ın aradığı özelliklerde olmadığını gördüm.

Uygulayıcılara, dinleyerek ve sadece trigger lambasının yanıp söndüğüne bakarak AIT müziğini seçmemesi bu nedenle kesinlikle önerilir. AIT müzikleri seçilirken çok başka özellikler de aranır.  Clark’ın müzik analizlerinde kullandığı yüksek cihazları pahalı ve üstün teknik gösteren cihazlardır.

Gönüllü olarak saatlerce çalışarak uzman olarak yardımlarını sunmasından dolayı Bay Clark’a teşekkür borçluyuz.

SallyBrockett tarafından M.S. Director, IDEA Training Center

Berard AIT President/Instructor/Practitioner

Berard AIT President

May 21 2006

www.berardaitwebsite.com
www.ideatrainingcenter.com

   Berard AIT´nin tarihçesi

Birçok kişinin Türkiye’de daha yeni duymaya başladığı Berard Metodu, Fransa’da, Annecy, kulak-burun- boğaz doktoru tarafından 1950 yıllarında geliştirildi. Aslında metodun başlangıcında işitme ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ancak, öğrenme, dikkat, konsantrasyon ve işitsel algının geliştiğini ve ayrıca hafızanın güçlendiğini gözlemledi. Böylece  Berard, Berard AIT programı bir eğitim programı olarak Berard tarafından geliştirildi.

Dr Berard, Programını tamamlayanların verdiği değişimler üzerine çalışmalarına devam etti. Bazı danışanları telefon numaralarını hatırlamada veya konuşmasının daha iyi olduğunu söylerken bazıları da örneğin: gürültülü bir restoranda konuşmaları anlayabildiğini bildiriyordu. Sese karşı aşırı tepki veren bazı kişiler ise aniden gelen ya da rahatsız eden seslere karşı aşırı tepki vermediğinden çevresiyle uyum sağlayıp artık huzurlu olduğunu söylüyordu.

İşitsel algıya dayalı metodu üzerinde Berard, doktor olarak klinik çalışmaları süresince programın dinletileri süre ve sayısı üzerinde değişiklikler yaparak 10 yıl boyunca çalıştı. Tekniğini geliştirmek için, danışanlarının gelişimini kliniğinde uzun süre gözlemleyerek takip etti. Felsefesi metodunu en etkili şekile getirmekti. Amacı, Etkili bir eğitim programıydı.

www.drguyberard.com

         Berard AIT yayılmaya başlıyor

1991 yılında yayınlanan ‘Sesin Mucizesi-The Sound of a Miracle’ kitabının yayınlanmasından sonra Berard AIT,  davranış ve öğrenme zorluklarıyla ilgili bir eğitim programı olarak kabul gördü.  Kitapta, Annabel Stehli´nin kızı Georgianna’nın hikayesi anlatılır. 11 yaşındaki ağır otizmli Georgianna  kendi gibi ağır durumda olan çocuklarda bir enstitüde yaşarken, AIT programının uygulanması ile normal okula gidebilmesi üzerine Berard AIT,  bir eğitim programı olarak otizmli çocuklar için de dikkatleri üzerine çekti.

Dr Berard, ‘İşitme Eşittir Davranış- Hearing Equals Behavior’ adlı kitabında dinleme ve öğrenme ile işitsel dengesizliğin öğrenmeyi nasıl engellediği hakkındaki düşüncelerini açıklar. Kitabın orijinali, fransızcası 1982 yılında ve ingilizce tercümesi 1993 yılında yayınlandı. İngilizcesinin yayınlanması ile bu konuyla ilgilenen meslek gurupları ve aileler işitmenin öğrenme ve davranış arasındaki bağlantının önemini öğrendi.

berard ait istatik

Berard AIT bilimsel çalışmaları başlıyor

Autism Research Institute başkanı Dr Bernard Rimland metodun bilimsel olarak incelenmesi için çalışmalar başlattı.  Dr Rimland ve Dr Stephen Edelson, metodun verimini incelemek için bilimsel verilere dayanmazsa metodun kabul göremeyeceğini biliyorlardı. Autism Research Institute’nün araştırmaları Network ABC´s  televizyonu ”20/20” programında yayınlandı ve metot büyük ilgi görerek uygulayıcılar vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmaya başladı.

Rimland&Edelson araştırmalarını otizm üzerine, daha sonra,  diğer araştırmacılar ise dikkat dağınıklığı ve işitsel algı ve diğer konular üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1998 yılına kadar 28 araştırma yapılmış ve bu araştırmaların %82 si Berard AIT’ten olumlu sonuç göstermiştir.

       AIT unvanının verilmesi

Dr Berard metodunu başından beri ‘İşitsel Eğitim’ olarak adlandırmıştı. Araştırmalar yapılıken, Dr Rimland ve Dr Edelson ile birlikte metodun adı ‘İşitsel Algı Eğitimi’ olarak değiştirildi. Çünkü;  artık algı bütünlüğü üzerinde verilen bir eğitim olduğu kabul edilmişti.

Bu isim üzerine ne yazık ki patent alınmadığı için (Auditory İntegration Training)  ingilizcede, genel anlamda kullanılmaya başlandı ve Berard Metodunun ayrıcalığını vurgulamak için Berard AIT olarak değiştirildi.

berard işitsel algı eğitimi

      21. Yüzyılda Berard Metodu

Berard AIT artık tüm dünyaya yayıldı. Yayılmaya hala devam ediyor.  Araştırmalar devam ediyor. 3 yaş üzeri uygulanan eğitim, nörolojik esneklik nedeniyle üst yaş sınırı olmadan yaşlılık döneminde de uygulanıyor. Öğrenciler, Sanatçılar, Müzisyenler, Yazarlar, Sporcular  ve kişisel gelişime ilgi duyanlar Berard AIT’ten yararlanıyorlar.

Berard AIT President/ Sally Brockett 2008/Berard AIT Başkanı

       Kalite Markası (Mavi Logo)

Başlangıçta,  Berard AIT ile birlikte sadece Tomatis Metodu vardı.  Bu yüzden aileler, bu iki metodu kolaylıkla ayırabiliyorlardı.  Zamanla ses dalgalarına dayalı  başka programlar da gelişmeye başladı ve  İşitsel Algı Eğitimi  (aslında AIT adı 1992’de Berard Metodu’na verilmişti) adını  kullanmaya başladılar. Berard eğitmenlerinden eğitim almadığı ve AIT cihazı kullanmadıkları halde, başka metot uygulayıcılarının  Berard AIT  ismini kullandıkları bugün halen görülmektedir. Bu nedenle aileler ve meslek olarak ilgilenenler için gerçek Berard AIT olup olmadığına dair şüpheye düşmektedirler. İşte bu nedenle lisanslı Berard AIT Uygulayıcılarını, diğer metot uygulayıcılarından ayırabilme  ihtiyacı doğdu.

Dr Steven Edelson ve Dr Berard bu farkı nasıl gösterebileceklerini düşünüp, Kalite Markası fikrini geliştirdiler. Böylece Dr Berard’ın protokolünü uygulayan uygulayıcılar Kalite Markası sayesinde gerçek Berard AIT uyguladıklarını ispat edebileceklerdi

Kalite Markası 2007 Nisan ayında hazır oldu ve Berard AIT kurallarına birebir uyan Uygulayıcılara verilmeye başladı.

Kalite Markasının örneği aşağıdadır.

lars_logo copy

Kalite Markasına sahip olan  uygulayıcılar, her uygulayıcıya özel olarak verilen kalite markasını göstererek, ailelere ve ilgililere gerçek Berard AIT uyguladığını ispat eder.

http://www.earducator.com/usersEurope.htm#lars
http://www.berardaitwebsite.com/2015/08/03/europe/#13
http://www.berardmetodu.com/hakkimizda

sitelerinden Türkiye’deki güncel Berard AIT Uygulayıcılarını takip edebilirsiniz.