Tel: 0532 720 0474
İşitsel Algı Gelişimi

EARDUCATOR SERTİFİKA PROGRAMI

  • Berard AIT, bir programdır. Programın uygulanmasında Earducator cihazı kullanılır.  Terapi ve tedavi amaçlı değildir. Uygulayıcılar programı ofislerinde, mesleklerine ve amaçlarına göre  kullanırlar. Ayrıca ailelerin  Earducator cihazını sertifikasıyla temin edip aile içinde gerektiğinde uygulama yapması USA’da oldukça görülen bir durumdur.
  • Cihaz eğitimi sonrası  İsveçli Lars Persson tarafından sertifika ve Berard AIT marka adını kullanma yetkisi  verilir.
  • Cihaz ve eğitimi için bir kez ödeme yapılır.  Sertifika  sonrası aylık/yıllık başka bir ödeme yoktur. Kullanıcı cihazı ile yıllarca, uygulamalarına başka bir ödeme yapmadan devam eder.

Berard AIT’nin  Müziği

berard aıt müziği Berard AIT bir müzik terapisi olmadığından müziğin çeşidi önemli değildir. Guy Berard, cihazlarının sesleri (Earducator veya Audiokinetron) en etkin şekilde  işleyebilmesi üzerinde durdu. Kullanılan sesler gürültü bile olabilirdi. Alçak ve yüksek sesler önem taşıyordu. Bu seslerin iniş ve çıkışları daha da önemliydi. Bu özellikleri taşıyan müzik parçalarını mühendis olan Bill Clark ile tespit etti ve programına aldı.

SallyBrockett tarafından M.S. Director, IDEA Training Center, May 21 2006

Berard AIT President/Instructor/Practitioner

Berard AIT President

www.berardaitwebsite.com
www.ideatrainingcenter.com

   Berard AIT´nin tarihçesi

Birçok kişinin Türkiye’de daha yeni duymaya başladığı Berard Metodu, Fransa’da, Annecy, kulak-burun- boğaz doktoru tarafından 1950 yıllarında geliştirildi. Aslında metodun başlangıcında işitme ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ancak, öğrenme, dikkat, konsantrasyon ve işitsel algının geliştiğini ve ayrıca hafızanın güçlendiğini gözlemledi. Böylece  Berard, Berard AIT programı bir eğitim programı olarak Berard tarafından geliştirildi.

Dr Berard, Programını tamamlayanların verdiği değişimler üzerine çalışmalarına devam etti. Bazı danışanları telefon numaralarını hatırlamada veya konuşmasının daha iyi olduğunu söylerken bazıları da örneğin: gürültülü bir restoranda konuşmaları anlayabildiğini bildiriyordu. Sese karşı aşırı tepki veren bazı kişiler ise aniden gelen ya da rahatsız eden seslere karşı aşırı tepki vermediğinden çevresiyle uyum sağlayıp artık huzurlu olduğunu söylüyordu.

İşitsel algıya dayalı metodu üzerinde Berard,  klinik çalışmaları süresince programın dinletileri süre ve sayısı üzerinde değişiklikler yaparak 10 yıl boyunca çalıştı. Tekniğini geliştirmek için, danışanlarının gelişimini kliniğinde uzun süre gözlemleyerek takip etti. Felsefesi metodunu en etkili şekile getirmekti.

www.drguyberard.com

         Berard AIT yayılmaya başlıyor

1991 yılında yayınlanan ‘Sesin Mucizesi-The Sound of a Miracle’ kitabının yayınlanmasından sonra Berard AIT,  davranış ve öğrenme zorluklarıyla ilgili bir eğitim programı olarak kabul gördü.  Kitapta, Annabel Stehli´nin kızı Georgianna’nın hikayesi anlatılır. 11 yaşındaki ağır otizmli Georgianna  kendi gibi ağır durumda olan çocuklarda bir enstitüde yaşarken, AIT programının uygulanması ile normal okula gidebilmesi üzerine Berard AIT,  bir eğitim programı olarak otizmli çocuklar için de dikkatleri üzerine çekti.

Dr Berard, ‘İşitme Eşittir Davranış- Hearing Equals Behavior’ adlı kitabında dinleme ve öğrenme ile işitsel dengesizliğin öğrenmeyi nasıl engellediği hakkındaki düşüncelerini açıklar. Kitabın orijinali, fransızcası 1982 yılında ve ingilizce tercümesi 1993 yılında yayınlandı. İngilizcesinin yayınlanması ile bu konuyla ilgilenen meslek gurupları ve aileler işitmenin öğrenme ve davranış arasındaki bağlantının önemini öğrendi.

berard ait istatik

Berard AIT bilimsel çalışmaları başlıyor

Autism Research Institute başkanı Dr Bernard Rimland metodun bilimsel olarak incelenmesi için çalışmalar başlattı.  Dr Rimland ve Dr Stephen Edelson, metodun verimini incelemek için bilimsel verilere dayanmazsa metodun kabul göremeyeceğini biliyorlardı. Autism Research Institute’nün araştırmaları Network ABC´s  televizyonu ”20/20” programında yayınlandı ve metot büyük ilgi görerek uygulayıcılar vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmaya başladı.

Rimland&Edelson araştırmalarını otizm üzerine, daha sonra,  diğer araştırmacılar ise dikkat dağınıklığı ve işitsel algı ve diğer konular üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1998 yılına kadar 28 araştırma yapılmış ve bu araştırmaların %82 si Berard AIT’ten olumlu sonuç göstermiştir.

       AIT unvanının verilmesi

Dr Berard metodunu başından beri ‘İşitsel Eğitim’ olarak adlandırmıştı. Araştırmalar yapılıken, Dr Rimland ve Dr Edelson ile birlikte metodun adı ‘İşitsel Algı Eğitimi’ olarak değiştirildi. Çünkü;  artık algı bütünlüğü üzerinde verilen bir eğitim olduğu kabul edilmişti.

Bu isim üzerine ne yazık ki patent alınmadığı için (Auditory İntegration Training)  ingilizcede, genel anlamda kullanılmaya başlandı ve Berard Metodunun ayrıcalığını vurgulamak için Berard AIT olarak değiştirildi.

berard işitsel algı eğitimi

      21. Yüzyılda Berard Metodu

Berard AIT artık tüm dünyaya yayıldı. Yayılmaya hala devam ediyor.  Araştırmalar devam ediyor. 3 yaş üzeri uygulanan eğitim, nörolojik esneklik nedeniyle üst yaş sınırı olmadan yaşlılık döneminde de uygulanıyor. Öğrenciler, Sanatçılar, Müzisyenler, Yazarlar, Sporcular  ve kişisel gelişime ilgi duyanlar Berard AIT’ten yararlanıyorlar.

Berard AIT President/ Sally Brockett 2008/Berard AIT Başkanı

       Kalite Markası (Mavi Logo)

Başlangıçta,  Berard AIT ile birlikte sadece Tomatis Metodu vardı.  Bu yüzden aileler, bu iki metodu kolaylıkla ayırabiliyorlardı.  Zamanla ses dalgalarına dayalı  başka programlar da gelişmeye başladı ve  İşitsel Algı Eğitimi  (aslında AIT adı 1992’de Berard Metodu’na verilmişti) adını  kullanmaya başladılar. Berard eğitmenlerinden eğitim almadığı ve AIT cihazı kullanmadıkları halde, başka metot uygulayıcılarının  Berard AIT  ismini kullandıkları bugün halen görülmektedir. Bu nedenle aileler ve meslek olarak ilgilenenler için gerçek Berard AIT olup olmadığına dair şüpheye düşmektedirler. İşte bu nedenle lisanslı Berard AIT Uygulayıcılarını, diğer metot uygulayıcılarından ayırabilme  ihtiyacı doğdu.

Dr Steven Edelson ve Dr Berard bu farkı nasıl gösterebileceklerini düşünüp, Kalite Markası fikrini geliştirdiler. Böylece Dr Berard’ın protokolünü uygulayan uygulayıcılar Kalite Markası sayesinde gerçek Berard AIT uyguladıklarını ispat edebileceklerdi

Kalite Markası 2007 Nisan ayında hazır oldu ve Berard AIT kurallarına birebir uyan Uygulayıcılara verilmeye başladı.

Kalite Markasının örneği aşağıdadır.

lars_logo copy

Kalite Markasına sahip olan  uygulayıcılar, her Earducator kullanıcısıba özel olarak verilen kalite markasını göstererek, ailelere ve ilgililere gerçek Berard AIT uyguladığını ispat eder.

http://www.earducator.com/usersEurope.htm#lars
http://www.berardaitwebsite.com/2015/08/03/europe/#13

sitelerinden Türkiye’deki güncel Earducator kullanıcılarını takip edebilirsiniz.