Tel: 0532 720 0474
İşitsel Algı Gelişimi

Kekemelik Ön Eğitimi

Konuşma Bozukluklarında ki bu da farklı bozukluklar şeklinde görülebilir. Bunlardan bazıları; hiç konuşamamak, birkaç kelime konuşmak, bazı harfleri söyleyememek, yarım konuşmak, utanma yüzünden konuşamamak ve kekelemek sayılabilir. Bütün bu durumlarda çocuğun ve kişinin hangi eğitimi alırsa alsın ilk uygulanan eğitim Berard Metodu olduğu takdirde konuşma terapisi ve kekeleme eğitiminde büyük bir sıçrama yaptığı hatta bazen birkaç yıllık bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Öncelikle konuşmaya fiziksel bir engel olmadığı bilinmelidir. Fiziksel bir engel olmadığı halde konuşma yoksa, motor hareketleri (konuşma için gerekli olan ince motor)  ve zihindeki yorum merkezini harekete geçirdiğinden ön eğitim olarak çocuğa Berard Metodu uygulanınca konuşma terapisinden alınan sonucun,  Berard Metodu Eğitimi uygulanmadan, doğrudan konuşma veya konuşma takılması terapisi verilen çocuklara oranla, daha kısa zamanda ve daha hızlı olduğu görülmektedir.