Tel: 0532 720 0474
İşitsel Algı Gelişimi

Berard AIT Metodu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

www.berardmetodu.com

Berard AIT Uygulaması, algının en kısa yolu olan sağ kulak-sol zihin bağlantısının güçlendirilmesi eğitimidir. Sol kulak ağırlıklı işitsel algı,  halk arasında  ‘jetonun geç düşmesi’ olarak bilinir. Zihnimizde iki işitme merkezimiz ama sözel ve sayısal  bir algılama ve yorumlama merkezimiz olduğundan ve bu merkezin de sol zihnimizde bulunmasından dolayı sol zihnin eğitiminin önemi açıktır. Sol zihni eğitmek için sağ kulağın işlenmiş müzikle (müzikteki alçak ve yüksek gidiş gelişlerin) eğitilmesi ve zihnin  yeni yollar bularak, kendini eğitmesidir.

Berard Metodu, uygulamalarda 30′ar dakikalık dinletiler halinde yapılır. 20 kez süreklilik taşıyacak şekilde dinletilere devam edilir. 10 günde, en az 3 saat ara ile 2 kez uygulama yapılabildiği gibi günde bir kez olarak eğitim 20 günde de tamamlanabilir. Öğrencimiz uygulama sırasında MOZART ETKİSİ‘ni yaratan müziği dinleyerek Berard uygulamasını alır.

Sağ ve sol zihnimizde birer işitme merkezimiz olmasıma karşın algı ve yorum merkezimiz sadece sol zihnimizde bulunur. İşitmenin olduğu anda algılama olabilmesi için iki zihin yarım küremizi birleştiren çizginin sadece bir kere geçilmesi gerekir. İşitsel Algı’da  iyi işitiyor olmanın bir fonksiyonu yoktur. İyi işiten bir kişinin de işitsel algısı düşük olabilir. Sol zihindeki işitme merkezine ulaşan ses, zaman kaybı olmadan anında algılanır. Bu nedenle Berard İŞİTME=DAVRANIŞ demiştir. Davranışlar hangi kulak ağırlıklı işitsel algıya  bağlı olarak, olumlu ya da olumsuz davranışlar olarak sergilenebiliyor. Sol kulak baskın işitsel algı varsa, çocuğun davranışları da olumsuz oluyor çünkü kelimelerin içeriğini anlamada zorlanıyor.  Sağ ve sol kulak algılaması eşitse veya sağ kulak baskın algılama varsa çocuk hemen algıladığı için annebaba ve öğretmene itaat etmesi kolaylaşıyor, davranışlar istenen davranış oluyor. İşitilen anda anlama oluşuyor.

Sağ ve sol zihnimizin dengeli ve işbirlikçi olması; öğrenme, öğrendiğini saklama ve yeri gelince bu bilgileri kullanabilme açısından çok büyük önem taşıyor. Matematik problemlerini çözerken sol zihnimizdeki sayılara ihtiyaç duyarken aynı zamanda sağ zihnimizin yaratıcılığının işbirliğine ihtiyacımız vardır. Aynı şekilde konuşurken kelimeleri ve anlamlarını sol zihnimizden alırken, kelimelere vereceğimiz ritim, vurgulama ve duygusallık da sağ zihnimizden geliyor. Okula başlayana kadar her şeyi sağ zihnimizle öğrendiğimiz, okulla beraber artık sol zihinle daha çok öğrenmek mecburiyetinde olunduğu için bu geçiş döneminde, çocuk ders esnasında , sıralar arasında geziyor ve öğretmenin konuşmalarını alışık olduğu tarzda yani sağ zihniyle algılamaya devam ediyor. Bunun sonucunda algılama ağır ve yavaş oluyor ki öğretmenin ve annebabanın istediği  davranışlar alınamıyor. Sağ zihin alışkanlığı devam ettiği için evde ödev yapmak  bir  işkence haline geliyor. Sağ/sol kulak işitsel algısının dengelenmesi gerçekleşince bu sorun büyük oranda ortadan kalkıyor.

H_V_Pojken_-_kopia_d

Berard Metodu uygulanaması için 3 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Üst yaş sınırı ise yoktur. Guy Berard kendine uygulayarak isim ve yüz hafızasını ve zihnini zinde tutmuş ve 98 yaşına kadar sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmiştir. Berard Metodu insan hayatının her evresinde ve değişik şekildeki ihtiyaçlarımızayardımcı olabilir. Özel eğitim alan bir çocuğun davranış sorunlarına çözüm getirebileceği gibi, ilkokula yeni başlayan çocukların sınıfa uyum sağlamasına yardımcı olur. Öğrenme zorluğu çeken, algısı yavaş olan öğrencilere yardımcı olduğu gibi, yüksek lisans yapan bir kişiye ya da kariyerini yükseltmek isteyen kişilere de yardımcı olduğu görülmüştür. Maria Callas, Pavorotti sesini en iyi şekilde kullanmak ve işitsel algısını en yüksek oranda kullanmak için yaptırmış olup, Gerard Depardeu çocukluğunda kekemeliğini kontrol altına almak için ve yetişkin yaşlarında ise İngilizceyi öğrenebilmek ve daha iyi telaffuz edebilmek için tekrarlamıştır. Sözel ve yazısal ifadeyi geliştirdiğinden birçok yazar, sanatçı ve seminer veren kişiler yararlanmaktadır. Motor hareketlerin gelişimine yardımcı olduğundan spor alanında Berard  önemli bir yer tutmaktadır.

Ne Kadar Yararlanabilirim?

Çocuklarımızın, eşimizin ya da bir başkasının zeki olduğunu görürüz. Aynı zamanda da tüm kapasitesini kullanmadığını biliriz. Biraz gayret etse, diye düşünürüz. Yukarıdaki ilk şekilde görüldüğü gibi, kapasitemiz olduğu halde, yetenek ve becerilerimizi üst sınıra kadar kullanmayız. Algı ve yorum sistemimiz kapasitemizin ne kadar kullanılacağına karar verir. Sınava giren bir öğrencinin öksürük sesinden etkilenip, bildiklerini unutması mümkün olabildiği gibi, bir başka öğrencinin zihnine olumsuz düşüncelerin gelmesi de yorum sistemini ve buna bağlı olarak başarılarını etkileyebilir. İlk şekilde görüldüğü gibi A-B-C-D kişileri algı sistemlerinden farklı etkilendikleri için kapasitelerini tavana kadar kullanamıyorlar. Zeki ama… İstese yapar… diyoruz çünkü biz kapasiteleri olduğunu biliyoruz.

Bu durumda gerçekten yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuğumun kapasitesini en yüksek oranda kullanmasını, yaşadığı sorunları en aza indirmeyi ve hatta algısının iyi olmasını sağlayabilir miyim? Evet, kullanmamız mümkündür. Olan kapasitemi en üst seviyesine kadar kullanabilmem için algı ve zihin geliştirme yöntemleri üzerinde yıllardır çalışılmıştır. Geliştirilen ilk tekniklerden biri olan Berard AIT 1960 yıllarında inşa edilmiş olup, işitsel olarak algıladıklarımızın keskinleştiğini uzun yıllar boyunca verilen, uygulama sonuçlarına dayalı raporlarıyla kanıtlamıştır. İkinci şekilde, algı azlığı ya da bozukluğu nedeniyle kullanılamayan kapasitenin Berard AIT uygulamalarından sonra kullanılabilir hale gelmesi görülmektedir.

Berard AIT Metodundan ne kadar yararlanabiliriz? Bu sorunun cevabı da burada açık olarak görülüyor. Yararlanma derecesi Berard AIT öncesi kapasitenin hangi oranda kullanıldığına bağlıdır.  Diyelim ki B ve C durumunda ki kardeş Berard AIT öncesi kapasitelerini şekildeki gibi kullanıyorsa, işitsel algılarının yükselmesi de kalan boşluk oranında olacaktır. Bu nedenle kişinin önceden ne kadar yararlanacağını bilemiyoruz. BerardAIT’nin, kişinin kapasitesini sonuna kadar kullanabilme olanağını sağladığını biliyoruz.

berard drafik

Neden Berard Metodunu tercih edeyim?

www.berardmetodu.com

 

Berard AIT’nin pratik bir yöntem olduğu açıkça görülebilir;

Sadece 10 günde  iki kez 30’ar dakikalık dinletileri var,

Zaman ve sürenin kısa olması Berard AIT uygulama ücretinin de ekonomik olmasını sağlıyor,

3 yaş gibi çok erken yaşta uygulamadan yararlana biliniyor,

ÇOCUKLARDA BERARD IYGULAMASI

 • Dikkati yoğunlaştırdığı,
 • Algının yükseldiği,
 • Dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı,
 • Sözel ifadenin daha iyi olduğu,
 • Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görüldğü,
 • Aile ile işbirliğinin arttığı,
 • Arkadaşlarıyla geçimi çok iyi duruma geldiği, iyi iletişim kurduğu,
 • Söz dinleme eğiliminin yükseldiği,
 • Okuma, anlama ve konuşma becerisinin güçlendiği,
 • Özgüvenin arttuğı,
 • Motor hareketlerin geliştiği,
 • İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluştuğunu özverili çalışmaları sonucu ifade edilmiştir.

 

 

YETİŞKİNLERDE BERARD UYGULAMASI

yetişkinlerde Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Özgüven artar,
 • Akademik performans yükselir,
 • Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
 • Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
 • Kişisel gelişime yardım eder,
 • Stresi yönetmek kolaylaşır,
 • Endişeleri yönetebilmeyi öğrendirir,
 • Bazı sesten olan kişilere (gece yatınca kulak içinde gelen) yardımcı olur,
 • Stresi dayanıklık yükseldiğinden uyku düzene girer.

   OKUMA, ANLAMA ve YAZMA

Yapılan istatistiklerde, öğrenme gecikmesi olduğu durumlarda  İşitsel Algı Uygulama sonrasında çocuğun bu sorunu büyük ölçüde aştığı görülmüştür. 1960’larda Berard, kendi çocuklarında bu  soruna çözüm ararken ulaştığı İşitsel Algı çalışmaları sonrasında kendi çocuklarına ve dünyadaki diğer çocuklara da yardımcı olmuştur. 8.000 kişiye uygulama yapan Berard  sonuçlar hakkında sağlam  kanıtlara sahip olmuş ve daha sonra yapılan istatistikler  de  bu sağlamlığı kanıtlamıştır. Berard bugün Disleksi olarak bilinen öğrenme güçlüğünün, metodu sayesinde (çocuklarında da deneyimleyerek) aşıldığını ifade etmiştir. Berard metodu hakkında ‘ okuma, yazma ve öğrenmede bir ön çalışma olarak algının açılmasını sağlayıp, öğrenmenin temel tuğlalarını örer. Bu uygulama sonucunda çocuğun zihin yolları olarak açık olduğundan, bilgi  depolamada kolaylık yaşar.’ demiştir.

Nasıl oluyor da Berard Metodu öğrenmede kolaylık sağlayabiliyor? Metot öncelikle öğrenmede gerekli olan sağ ve sol zihnin birlikte çalışmasını sağlıyor. Sol zihnin anlama-yorum-inceleme-içerik-kelimeler ve sayılar  gibi gerekli tuğlaların birleştirilmesi için sağ zihnin yardımına ihtiyacı vardır. Motor hareketlerimiz ile (okuma-yazma-konuşma)  öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin kısa yolu sağ kulak baskınlığı olduğunu daha  1960’lı yıllarda anlatan ve uygulamayı  bunun üzerine kuran Berard: ‘Sağ kulaktan gelen seslerin, konuşma ve yorum (kelimeler ve sayıların sol zihnimizde bulunduğunu düşününce) merkezinin bulunduğu sol zihne  doğrudan ulaşması öğrenmede hız kazandırdığı gibi öğrenciye öğrenmekten de keyif aldırmaktadır’. Öğrenmenin en kısa yolu sağ kulaktır çünkü sol zihne en kısa yoldur, diyen Berard öğrenmede yavaşlığı olan  çocuk ve yetişkinlerin öğrenmenin uzun yolu olan sol kulak baskın dinleme yaptıklarını söylemiştir. Berard uygulama sonrası bu kişilerde, sağ kulak baskınlığı ya da eşit baskınlık oluştuğundan öğrenmenin hız  kazandığını ve çocukların okumayı sevdiğini göstermiştir.

   MOTOR HAREKETLERİN GELİŞİMİ

Berard Metodu spor

Berard Metodu el becerileri gerektiren hareketlerden tutarak tüm sporlarda gerekli olan motorik hareketleri güçlendirir.

http://www.berardmetodu.com/istatistik-bilgiler.html
http://www.berardaitwebsite.com/study-results/

El becerileri için gerekli motor hareketlerin gelişebildiğine dair çarpıcı bir örnek aşağıdaki resimde görülmektedir. 12 yaşında İsveçli otizmli bir kız öğrencinin Berard Metodu uygulamasından önce çizdiği bir at resmi. Aşağıda gördüğünüz diğer  at resmi gene aynı öğrenciye ait. İkinci at resmini Berard uygulamasını bitirdikten 5 ay sonra çizmiştir. 5 ay gibi bir sürede algı değişimini bu kadar net görebiliyoruz. Berard uygulaması sırasında, daha müzik  dinletileri sırasında öğrencilerdeki değişiklikleri, genelde çocuğu daha seyrek gören akrabalar belirgin fark ederler. Aslında bunlar küçük değişimlerdir. Gelişimin tam yerine oturması 6 ay alır. Bundan sonra çocuğun eğitimlerine çok özen gösterilmelidir. Otizmli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin algısının her seferinde daha ileri taşınması için eğitimin tekrarlanmasına gerek duyulabilir. Berard Metodu’nundan  en yüksek verimi almak için; çocuğun uygulama sırasında sağlıklı kulaklara sahip olduğuna dikkat etmek gerekir. Eğitim sonrası kulaklıkla müzik dinletmemeli ve kulaklarına su kaçmaması için havuzdan-denizden  çıktıktan sonra kulaklar kurulanmalıdır.